© 2018 Theater Totaal    

De locatie in Hilversum gaat niet van start.

We hebben vol enthousiasme geprobeerd om een afdeling van Theater Totaal in Hilversum op te zetten.

Helaas hebben wij moeten besluiten dat wij te weinig inschrijvingen hebben ontvangen om dit ook daadwerkelijk van start te laten gaan.

Groepsdynamiek is een belangrijk onderdeel bij theater.

Met een te kleine groep kunnen we niet voldoende spel– en groepsdynamiek creëren.

We vinden het heel jammer dat we deze keuze hebben moeten maken.

Team Theater Totaal

Volg ons op social media!

© 2018 Theater Totaal